Versió per a mòbils


Portada / qui som


MeteoRipollet és un nou web que permet consultar el registre de dades meteorològiques de Ripollet, obtenir informació tant sobre l’estat actual del temps local com de les previsions futures, accedir a diverses pàgines amb continguts sobre meteorologia, sol•licitar informes meteorològics o descobrir algunes idees per aprendre sobre meteorologia. Malgrat que es disposa d’un registre meteorològic local des de l’any 1994, el registre digital de dades comença el mes d’abril del 2006, data en què la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Ripollet instal•la a la Casa Natura un nou equip meteorològic digital i l’Agrupació Ripollet Natura, adjudicatària de la gestió de Casa Natura, s’encarrega de la gestió d’aquest equip, per tal de difondre les dades obtingudes. Aquesta estació meteorològica, que enregistra automàticament més de vint paràmetres meteorològics, està homologada per l’Agencia Española de Meteorologia, de manera que les dades climatològiques de Ripollet obtingudes a la Casa Natura puguin aparèixer en tots els registres oficials relacionats i en els diferents mitjans de comunicació (premsa local i comarcal i televisió de Catalunya) on, periòdicament i des de la Casa Natura, s’envien els informes meteorològics corresponents. Si bé una de les finalitats d’aquest nou web és la de facilitar l’accés a les dades meteorològiques locals a qui les pugui necessitar (empreses de serveis per planificar actuacions, entitats culturals o esportives per realitzar una activitat, comunitats de veïns , particulars que tenen curiositat), també es pretén que MeteoRipollet esdevingui una eina didàctica de la Casa Natura per a la comunitat educativa del municipi, perquè tant mestres, professors i alumnes d’escoles i instituts la utilitzin per obtenir-ne informació (preparar activitats didàctiques, fer treballs escolars, trobar recursos sobre meteorologia...). A més, aquest web ofereix diversos serveis relacionats amb la meteorologia del municipi que poden ser de gran utilitat com, visualització de les dades en línia a temps real, connexions amb les previsions meteorològiques, etc

® Versió per a móbils
Versió completa www.meteoripollet.cat (tots els dispositius mobils no son compatibles)